آیا در صورت اقامت در خارج از امارات، باید بر ملک دبی مالیات پرداخت کنم؟

آیا در صورت اقامت در خارج از امارات، باید بر ملک دبی مالیات پرداخت کنم؟

خیر، اگر مقیم خارج از کشور هستید، نیازی به پرداخت مالیات ندارید.

طبق قوانین دبی، (اتباع خارجی)، از جمله سرمایه گذاران غیر مقیم، می توانند ملک در دبی را به صورت مالکیت آزاد freehold خریداری کنند . با این حال، قوانین مالیاتی در دبی برای ساکنان و افراد غیر مقیم متفاوت است. اگر یک خارجی غیر مقیم هستید، از درآمد ملک دبی خود مالیاتی دریافت نمی کنید.

با این حال، اگر یک شرکت خارجی یا یک شخص حقوقی غیر مقیم هستید، باید 9% مالیات بر درآمد حاصل از املاک و مستغلات و سایر اموال غیر منقول در کشور بپردازید. این می تواند شامل هر گونه اموالی باشد که به عنوان سرمایه گذاری نگهداری می شود یا در تجارت استفاده می شود .

 

فرم مشاوره با کارشناسان کاوردیل

مقایسه ملک ها

مقایسه