لوکس ترین خانه ها در دبی

لوکس ترین خانه ها در دبی

W Residences Downtown Dubai

1.W Residences Downtown Dubai

 • قیمت:18,500,000 AED
 • منطقه:Downtown Dubai
 • سازنده:Dar Al-Arkan
 • Off-plan

Royal Atlantis Residences

2.Royal Atlantis Residences at Palm Jumeirah

 • قیمت:7,200,000 AED
 • منطقه:Palm Jumeirah
 • سازنده:Kerzner International
 • Off-plan

Six Senses The Palm

3.Six Senses The Palm

 • قیمت:9,400,000 AED
 • منطقه:Palm Jumeirah
 • سازنده:Select Group
 • Off-plan

Dorchester Collection

4.Dorchester Collection

Address JBR

5.Address JBR

 • قیمت:2,300,000 AED
 • منطقه:Jumeirah Beach Residence (JBR)
 • سازنده:Al Aseel Investments LLC
 • Off-plan

Bulgari Residences

6.Bulgari Residences

 • منطقه:Jumeirah Bay Island
 • Off-plan
 • سازنده:Meraas

District One Villas Dubai

7.District One Villas Dubai

One JBR

8.One JBR

 • قیمت:8,250,000 AED
 • منطقه:Jumeirah Beach Residence (JBR)
 • سازنده:Dubai Properties
 • Off-plan

Melgrano

9.Melgrano

 • قیمت:قیمت:35,000,000 AED
 • منطقه:Jumeirah Second
 • Off-plan

DAMAC Casa

10.DAMAC Casa

 • سازنده:Damac Properties
 • قیمت:2,500,000 AED
 • منطقه:Al Sufouh
 • Off-plan

coral-collection-villas

11.coral collection villas

 • سازنده:Nakheel
 • قیمت:29,000,000 AED
 • منطقه:Palm Jebel Ali
 • Off-plan

Beach Collection Villas on Palm Jebel Ali

12.Beach Collection Villas on Palm Jebel Ali

 • سازنده:Nakheel
 • قیمت:18,000,000 AED
 • منطقه:Palm Jebel Ali
 • Off-plan

 

Armani Beach Residences

13.Armani Beach Residences

 • سازنده:Arada
 • منطقه:Palm Jumeirah
 • Off-plan

Al Habtoor Tower

14.Al Habtoor Tower

 • سازنده:Al Habtoor Group
 • قیمت:2,000,000 AED
 • منطقه:Sheikh Zayed Road
 • Off-plan

Opera Grand Apartments

15.Opera Grand Apartments

 • سازنده:Emaar
 • قیمت:4,500,000 AED
 • منطقه:Downtown Dubai
 • Off-plan

The Palm Flower

16.The Palm Flower

 • سازنده:Alpago Properties
 • قیمت:قیمت:1,800,000 AED
 • منطقه:Palm Jumeirah
 • Off-plan

Blue Views

17.Blue Views

Sur La Mer

18.Sur La Mer

 • سازنده:Meraas
 • قیمت:7,800,000 AED
 • منطقه:La Mer
 • Off-plan

لوکس ترین خانه ها در دبی

19.Hillside

 • سازنده:CHI SOL Investments
 • قیمت:50,000,000 AED
 • منطقه:Jumeirah Golf Estates (JGE)
 • Off-plan

لوکس ترین خانه ها در دبی

20.Jumeirah luxury

 • سازنده:Jumeirah Golf Estates (L.L.C)
 • قیمت:5,995,000 AED
 • منطقه:Jumeirah Golf Estates (JGE)
 • Off-plan

ONE at Palm Jumeirah

21.ONE at Palm Jumeirah

 • سازنده:Omniyat
 • قیمت:31,990,000 AED
 • منطقه:Palm Jumeirah
 • Off-plan

Bulgari Lighthouse

22.Bulgari Lighthouse

 • سازنده:Meraas
 • قیمت:85,000,000 AED
 • منطقه:Jumeirah Bay Island
 • Off-plan

لوکس ترین خانه ها در دبی

23.Sobha Marina

 • سازنده:Sobha Group
 • قیمت:3,600,000 AED
 • منطقه:Dubai Marina
 • Off-plan

لوکس ترین خانه ها در دبی

24.Burj Binghatti

 • سازنده:Binghatti
 • قیمت:8,200,000 AED
 • منطقه:Business Bay
 • Off-plan

لوکس ترین خانه ها در دبی

25.Jumeirah Living Business Bay

 • سازنده:Select Group
 • قیمت:7,835,000 AED
 • منطقه:Business Bay
 • Off-plan

لوکس ترین خانه ها در دبی

26.The S Tower

 • سازنده:Sobha Group
 • قیمت:15,037,000 AED
 • منطقه:Al Sufouh
 • Off-plan

گران ترین خانه ها در دبی

27.Eywa Tower

 • سازنده:R.Evolution
 • قیمت:10,000,000 AED
 • منطقه:Business Bay
 • Off-plan

 

مقایسه ملک ها

مقایسه