مالکیت آزاد (freehold) چیست؟

مالکیت آزاد (freehold) چیست؟

فری هولد:

دارایی آزاد نوعی از مالکیت است که در آن مالک دارای (مالکیت نامحدود و دائمی) زمین و هرگونه سازه ساخته شده روی آن است. این بدان معناست که مالک بر زمین تسلط کامل دارد و می تواند با رعایت مقررات محلی از آن برای هر منظوری استفاده کند .

برخلاف  مالکیت آزاد، ملک اجاره ای نوعی از مالکیت ملکی است که در آن مالک حق استفاده از زمین را برای مدت زمان محدودی، معمولاً برای یک دوره 99 ساله دارد. پس از انقضای مدت اجاره، مالکیت زمین به مالک اصلی  باز می گردد.

 

 

فرم مشاوره با کارشناسان کاوردیل

مقایسه ملک ها

مقایسه